Yenidoğan (0-1 ay):

 • Ani sese şıçrayarak, kol- bacakları gerilerek yanıt verir.
 • Çoğu zaman eller yumruk şeklinde kapalıdır.
 • Emme, arama, kavrama gibi yenidoğan refleksleri canlıdır.
 • İstemsiz gülümser, yüz mimik kasları oynar.
 • Uyku ve uyanıklık dönemleri gece gündüz fark etmeden 24 saate eşit dağılır.
 • Birkaç hafta içinde annesinin sesini tanımaya, duyunca sakinleşmeye başlar.
 • Parlak ışığa kısa süre bakabilir.
 • Ağlamalarının çoğu beslenme ile giderilir.
 • Uyurken bazen mutsuz görünüp birden ağlar, kendiliğinden sakinleşir. Bazen de gülümser gibi yapar.

1-2 ay:

 • Kısa süre, yakın mesafeden hareket eden birini, parlak renkli bir objeyi takip edebilir.
 • Uyanıkken bazen gülümser, uyurken mimik kaslarında hareketler devam eder.
 • Kısa süreli göz kontağı kurmaya başlar.
 • Annesinin sesini tanır, duyunca sakinleşir.
 • Sese dönebilir.
 • Yüzüstü yatırıldığında başını yataktan kısa süre kaldırır.
 • Kucakta iken başını henüz uzun süre dik tutamaz.
 • Ellerini yumruk şeklinde ağzına sokmaya başlar.
 • Uyku periodları daha düzenli, verimli hale gelir.
 • Beslenmekle giderilemeyen ağlamalar başlar, kucakta kalmak hoşuna gider, güvende hissettirir.

 2-3 ay:

 • Yakın mesafeden gözlerine bakınca karşılık olarak gözlerinizin içine bakar.
 • Karşısındaki gülümsediğinde gülümseyerek yanıt verir.
 • Karşısındaki konuştuğunda o da sesli yanıt verir: au, uu gibi.
 • Kendi kendine sesler çıkarır, yüzüne, vücuduna dokunmaya başlar.
 • Sesin kaynağına başını çevirip, bulmaya çalışır.
 • Baş kontrolü gelişir, kucaktayken başını dik tutar.
 • Ellerini bazen yumruk yapmaktan vazgeçer, yumruk yerine parmaklarını ağzına sokmaya başlar.
 • Elleriyle yakın mesafedeki nesnelere uzanmaya çalışır, ancak kavrayıp tutamaz.
 • Ellerini orta hatta birleştirir.
 • Gece- gündüz ayırımı başlar. Gece daha uzun uyuyup, gündüz daha uzun süre uyanık kalır.
 • Aynı odada uzakta hareket eden birini takip edebilir.
 • Yatarken ellerinden tutup kaldırılınca başını kaldırabilir.
 • Arama refleksi kaybolmuştur.
 • Ağızda tükürüklenme, salyalanmada artış dikkat çeker.
 • Kol altından tutup bastırıldığına adımlama refleksi canlıdır.
 • Genelde geceleri dışkılamaz.

 3-4 ay:

 • Yüzüstü yattığında uzun süre başını yerden yukarıda, dik tutar.
 • Yenidoğan refleksleri canlılığını kaybetmeye başlar, istemli gibi görünen hareketler çoğalır.
 • Etrafı tanımaya çalışır, bakınır.
 • Baş kontrolü iyidir: başını kucaktayken dik tutar, başı düşmez, başını istediği yöne rahatlıkla çevirir.
 • Ayaklarını birbirine sürter, tekme atmaya çalışır, bacaklarının güçlendiği hissedilir.
 • Uyanık olduğunda ellerini sıkça ağzına götürür.
 • Uzatılan nesneyi kavramaya, nesneye ulaşmaya çalışır.
 • Elle kavradığı nesneyi ağzına sokmayı dener, bazen başarır.
 • Ağzındaki salyalanma, tükürük miktarı artmıştır.
 • Dönmeyi dener.
 • Emerken anneyle göz göze gelmeye çalışır, memeye, biberona kolaylıkla dokunur.
 • Kol altından tutup yere bastırıldığında adımlamak yerine dizlerini bükebilir, adımlama refleksi hala canlıdır.
 • Gece uykusunda dışkılamaması belirginleşir.
 • Gece belli saatte uyuyup belli saatte kalkması belirir. Genelde beslenmek için uyanır.

 4-5 ay:

 • Uzatılan nesneyi kolaylıkla kavrar.
 • Elle yakaladığı nesneyi kolaylıkla ağzına sokar, ağzına sokmayı sever, yakaladığı her şeyi önce bir ağzına sokar.
 • Bir elindeki nesneyi diğer eline geçirebilir.
 • Sırtüstünden yüzüstüne veya yüzüstünden sırtüstüne döner.
 • Yattığı yerden doğrulmaya çalışır.
 • Etrafı seyretmekten, gezdirilmekten hoşlanır.
 • Tanımadığı kişiye hemen gülmez, dikkatle bakar, ağlayabilir.
 • Tanımadığı mekânı ayırt eder, tedirgin olup ağlayabilir.
 • Gece-gündüz ayırımı belirginleşmiştir. Geceyi daha çok uyuyarak, gündüzü daha çok uyanık geçirir.
 • Emme sırasında gelen sesler dikkatini dağıtır, emmeye ara verir, tekrar emer.
 • Emerken memeyi, biberonu eller, kavramaya çalışır.
 • Yalnız kaldığında, ilgilenilmediğinde söylenir, ağlar, ilgi geri geldiğinde sakinleşir.

5-6 ay:

 • Dönmek kolaylaşır. Peşpeşe birkaç kere dönebilir.
 • Ellerini daha becerikli kullanır, nesneleri kolaylıkla kavrar, bir elden diğerine geçirir.
 • Ellerini yüzünde, vücudunda gezdirir, etrafı keşfederken dokunmayı daha çok kullanır.
 • Yemek yiyen birini seyrederken ağzını açıp, benzer hareketler yapabilir.
 • Yattığı yerdeki bacak hareketleri güçlenir, tekmeler artar.
 • Yabancıları ayırt eder, ağlayabilir. Ebeveynleri ve tanıdıkları ile rahattır.
 • Evini, odasını ayırt eder, buralarda rahattır. Yeni mekânda huzursuz olabilir.
 • Yalnız hissettiğinde, ilgilenilmediğinde söylenir, ağlar, ilgilenildiğinde rahatlar. Favori oyunları, hareketleri hissedilir.
 • Bir nesneyle kısa süre kendi başına oyalanır.
 • Yattığı yerden doğrulma çabası artar.
 • Salyalanma devam eder.
 • Gece uyku düzeni, gündüz uyuma zamanlaması kabaca belirginleşir.

 6-7 ay:

 • Desteksiz kısa süre oturabilir, ardından kısa süre içinde öne, yanlara yıkılır. Yıkılacağı zaman kendini korumaz.
 • Yatarken ayaklarını kaldırıp elleriyle yakalayabilir, ayaklarını ağzına sokabilir.
 • Elleriyle gözünü ovuşturur, kulaklarını eller, uykusunun geldiğini belli eder.
 • Yüzüstü yattığında etrafla ilgilenir, ayaklarını karnına çekmeyi dener, kollarıyla gövdesini karnına kadar kaldırabilir.
 • Yüzüstü yattığında ayakucuna doğru sürünüp yer değiştirebilir.
 • Elleriyle oyuncağa vurup ses çıkarabilir.
 • Çıngırağı sıkıca kavrayıp, sallar. Ses çıkarmak hoşuna gider.
 • Nesnelere ilgisi artar, eline alamadığı bir nesne için ağlar, ele geçirince sakinleşir.
 • Kol altından tutulup bastırıldığında iki bacağı ile zıplar, eğlenir, ara verilince söylenir, tekrar zıplar hale gelince sakinleşir.
 • Nadiren emekleyebilir. Ayaklarını yakalayıp ağzına sokabilir.
 • Sesini duymaktan hoşlanır, yüksek sesle söylenir.
 • Hoşlandığı yeni birisinden utanır başını ters tarafa çevirir, bu oyunu tekrarlar, gülümser.

7-8 ay:

 • Desteksiz oturtulunca oturur pozisyonda kalır, yıkılacağı zaman kendini destekler, bazen yanlara yıkılır.
 • Otururken eğilip önündeki nesneyi alıp doğrulabilir.
 • Elleri dizleri üzerinde doğrulup, öne doğru yaylanabilir.
 • Emeklemeyi dener, yüzüstü daha çok oyalanır.
 • Sevdiği, oyalandığı nesneler, aktiviteler belirginleşir.
 • Emzik, biberon, anne memesini ağzına koymayı başarır. Çıkarıp tekrar koymayı başarabilir.
 • Elindeki nesneyi keşfetmeye çalışır, ağzına sokar, sallar, ses çıkarmaya çalışır.
 • Nesnelerin üzerindeki detayları fark eder, parmağıyla bunları kurcalar.
 • Bezi açıldığında eller genital bölgeyi keşfetmeye çalışır.
 • Sevdiği sevmediği öğünler belirmeye başlar.
 • İki elindeki nesneyi birbirine vurur, ses çıktıkça hoşuna gider.
 • Yatarken ayaklarını kaldırıp, yakalayıp, ağzına sokar, nesne gibi uğraşır.

8-9 ay:

 • Elindeki sert nesneyi yere vurup ses çıkarmak hoşuna gider.
 • İki elindeki nesneleri birbirine vurur.
 • Nesnelerdeki detayları işaret parmağıyla tanımaya çalışır, kurcalar.
 • Nesneleri avuçlamak yerine, parmakları ile tutmayı dener.
 • Genital bölgeye dokunma çabası yoğunlaşır.
 • Emeklemeye başlar, arada yorulup göbek üstü yatar, ayaklarıyla tekmeler atar, hoşuna gider.
 • Yüzüstü yatarken yönünü kolaylıkla değiştirir, sağa- sola yönelir.
 • Etraftaki nesnelere ulaşmaya kendine çekmeye çalışır.
 • İşaret parmağı ile keşfetme çabası artar.
 • Günlük düzenini sever, aynı saatte yatmaya, uyanmaya uyumu artmıştır.
 • Yüksekte otururken kavradığı nesneleri bilerek yere atar, peşinden bakar. Nesne geri verilirse tekrar atar, oyuna devam etmek ister.
 • Ulaşmak istediği bir şey gördüğünde, oturur pozisyondan yatar pozisyona geçmeye başlar.
 • Öğün düzeni belirginleşmiştir, sevdiği sevmediği yemekleri ayırt eder.
 • Öğlen uykularının süresi, sıklığı ve dışkılama zamanlaması belirlidir.
 • Koltuktan kendini cesaretle yere atar, tehlikeyi kestiremez, bazen de ayaklarını sarkıtarak inmeyi dener.
 • Yalnız kalmak istemez, mutsuzluğunu bağırarak, olmazsa ağlayarak anlatır. Beklediği çözüm gelince sakinleşir.
 • Günlük kullanım eşyalarını merak eder, bunları ele geçirmek için bağırır, ağlar.

9-10 ay:

 • Emeklemesi gelişir, bir yerden bir yere ulaşmak için emekler.
 • Emekler pozisyondan oturur pozisyona geçmeye çalışır.
 • Bir yere tutunarak ayakta bırakılırsa bir süre durur, zıplar, tutunduğu yere elleriyle vurur, yere düşerken kendini korumayabilir.
 • Tutunarak ayağa kalkmayı dener, dizlerinin üzerine doğrulur, ayağa kalkmayı başarabilir, tutunarak yanlara doğru bir iki adım atabilir.
 • Ayaklarını sarkıtarak koltuktan aşağı inmeyi dener, tehlikeyi kısmen kestirebilir, ancak baş aşağı inmeyi de dener.
 • Oturarak oynamayı geliştirir.
 • Bazı kelimelerin ne anlama geldiğini anlar, anladığını belli eder şekilde o yöne döner, davranır.
 • İşaret parmağı ile ilgisini çeken nesneyi, yeri işaret eder.
 • İşaret parmağı ve başparmağı arasında nesne tutmayı dener.

10-11 ay:

 • Emekler pozisyondan oturur pozisyona geçer, tekrar emekler pozisyona dönebilir.
 • Tutunarak ayağa kalkar, sağa- sola destekle adım atar, dikkatlice geri yere oturur.
 • Tutunmadan ayakta durmayı dener, tedirgin olduğunda kendini yere bırakır.
 • Tutunarak ayakta iken koltuk sehpa gibi nesneler arasında yer değiştirmeyi dener.
 • Dolap kapaklarını açmayı geliştirir, çekmeceleri keşfetmek ister.
 • Kapalı oda kapısını kapalı kanat kenarından tutup açmaya çalışır, kapı kolunun işlevini daha fark etmemiştir.
 • Aralık oda kapısını, çekmeceyi, dolap kapağını kapatır, parmaklarını korumaz.
 • Bazı kelimeleri anladığı kolay fark edilir, o yöne döner veya işaret eder.
 • Göz, burun, kulak gibi yüz figürlerini tanıyıp eliyle gösterebilir.
 • Oyuncak arabayı sürer, araba sürme sesi taklit edebilir.

11-12 ay:

 • Emeklemesi çok gelişmiştir, kolaylıkla kendi başına oturur.
 • İlgisini çeken nesneleri dikkatlice inceler, favori köşeleri vardır.
 • Nesneleri ağıza sokma henüz bitmemiştir.
 • Uyanık kaldığı zamanlarda genellikle hareket etmek, gezinmek ister, yerinde durmaz.       
 • Dolap kapaklarını kapatırken parmaklarına dikkat etmeyi bazen hatırlar.
 • Tutunarak sıklıkla ayağa kalkar, tutunarak adımlar, tutunmadan adım atmayı dener.
 • Ayaktayken düşeceğini bilir, dikkat etmeye çalışır. Düşmeler yıldırmaz, tekrar dener.
 • Anlaşılır bir iki kelime söyler, bazı denilenleri anlar, istemediğine itiraz eder görünür.
 • Telefonu veya telefona benzer nesneyi kulağına götürebilir, elektrik anahtarına bastığında tavandaki aydınlatmaya, uzaktan kumandayı aldığında televizyona bakabilir.
 • Suyunu, sütünü kendi içmeyi dener, kaşık kavrar, bazen beslenmek üzere ağzına sokar.
 • Yatağını, yemek yediği yeri tanır, istemiyorsa itiraz eder.
 • Kitap sayfası çevirmeyi dener, bazen başarır.

 

Dr DEMET ILIKKAN

Leave a Response